Salgs- og leveringsbetingelser for Jyske Storkøkken

OBS! Private kan ikke handle på webshoppen.

 

1. Tilbud

 • Tilbud bortfalder efter 30 dage. Herefter skal tilbud genberegnes. Mellemsalg forbeholdt
 • Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne. Dette gælder enhver form for tegninger, salgsmateriale og brugervejledninger

 

2. Priser

 • Priserne er ekskl. moms, hvor intet andet er anført
 • Priserne gælder ab vort lager, ved køb af beklædning, glas, porcelæn, bestik, serveringsartikler samt køkkenudstyr for over kr. 1.000,00 ekskl. moms leveres fragtfrit. Maskiner, køl/frys, vogne, stålborde og reoler tillægges fragt
 • Priserne i vore prislister er uforpligtende, og kan til enhver tid ændres uden varsel
 • Eventuelle opgivne fragtrater er uforbindende

 

3. Levering

 • Leveringstiden opgives efter bedste skøn
 • Køber forpligtiger sig til at kontrollere varen ved modtagelsen, og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning
 • Al forsendelse sker for købers risiko
 • Levering er ekskl. indbringelse
 • Transportskader skal straks anmeldes til vognmanden. Det er altid modtageren, der skal reklamere. Vi har ingen mulighed for at kræve erstatning

 

4. Betaling

 • Netto kontant, forudbetaling eller tilmelding til LeverandørService, alternativt ved større ordre via kreditforsikring, bankgaranti eller indbetaling af hele ordrebeløbet på spærret konto. Jyske Storkøkken forbeholder sig retten til at fakturere eventuelle omkostninger herved
 • Offentlige institutioner faktureres elektronisk (via EAN nummer)
 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling
 • Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes rente med 1,5% pr. måned, dog minimum kr. 100,- pr. betalingspåmindelse, kompensations gebyr kr. 310,- tillægges første betalingspåmindelse
 • Ejendomsforbeholdet i de på fakturaen nævnte varer tilhører Jyske Storkøkken indtil hele beløbet er betalt

 

5. Returvarer

 • Varer modtages kun retur efter forudgående aftale
 • Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage
 • Varer der er specielt produceret og/eller hjemtaget tages ikke retur
 • Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko levering til vores lager eller til et andet, af os, anvist sted. Faktura(kopi) skal vedlægges

 

6. Reklamation

 • Der ydes ingen reklamationsret på brugte varer, medmindre andet er påført fakturaen
 • Der ydes 1 års reklamationsret på nye varer, (gælder ikke pærer, pakninger, filtre, tætningslister, glas og justeringer)
 • Reklamationsretten omfatter kun varer leveret af os. Der kan ikke gøres krav gældende for tab
 • I reklamationsperioden ombytter vi dele, der som følge af fabrikations- eller materialefejl er defekte
 • Ved reparation skal varen fremsendes franco til os, eller til en, af os, anvist adresse
 • I ingen tilfælde dækkes arbejdsløn og kørsel, eller omkostninger til konstatering af fejl
 • Reklamationsretten dækker ikke rengøring af maskiner
 • Der stilles ikke en anden maskine til rådighed ved reparation
 • Reklamationsretten er betinget af tilslutning af autoriseret installatør
 • Ved misligholdelse bortfalder enhver form for reklamationsret
 • Reklamation skal ske inden 8 dage efter varens modtagelse  

 

7. Force majeure

Jyske Storkøkken kan ikke gøres ansvarlig, når følgende omstændigheder måtte indtræffe efter aftalens indgåelse:

 • Krig og mobilisering
 • Oprør og uroligheder
 • Terroraktioner eller risiko herfor
 • Naturkatastrofer eller vejrlig
 • Strejker og Lockouts
 • Vareknaphed og/eller forsinkelser fra underleverandører
 • Brand
 • Mangel på transport muligheder
 • Valuta-, import- og eksportrestriktioner
 • Sygdom, dødsfald eller fratræden af nøglepersoner

 

Jyske Storkøkken er i ovennævnte tilfælde berettiget til enten at:

 • Udskyde leverancen
 • Helt eller delvis ansvarsfrit at annullere ordren

 

8. Lovvalg & Værneting

Enhver tvist mellem Jyske Storkøkken og kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter Jyske Storkøkkens valg afgøres ved Byretten, som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift. Uanset ovenstående kan Jyske Storkøkken altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjem.